JEŻELI TY LUB OSOBA CI BLISKA MA PROBLEM Z NARKOTYKAMI, ALKOHOLEM, JEŻELI DOZNAJESZ PRZEMOCY, POMOC UZYSKASZ W:
Punkcie Konsultacyjnym w Boguszowie-Gorcach,
ul. Kolejowa 48 (tel. 570 855 320) w dniach:

poniedziałek 14.00 – 18.00; o godz. 16.00 grupa AL ANON
wtorek 15.00 – 19.00; o godz. 17.00 grupa AA
środa 16.00 – 19.00; grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych
czwartek  15.00 – 19.00; grupa wsparcia dla osób uzależnionych
piątek  14.00 – 18.00
piątek  14.00 – 17.00  uzyskają pomoc osoby eksperymentujące z narkotykami oraz ich rodziny

  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pl. Odrodzenia 1 (pokój nr 207), codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tel. 74 8449 311, w.61
  • Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Kasprzaka 7
    środa od godz. 16.00 – porady psychologiczno-pedagogiczne (pokój nr 3, tel. 74 8449 561).