Klub Narciarstwa Alpejskiego DZIKOWIEC założony został jesienią ubiegłego roku. We wrześniu 2013 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Sudeckim Stowarzyszeniem Strzeleckim, a Burmistrzem Boguszowa-Gorc o utworzeniu klubu przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Góra Dzikowiec.

Sygnatariusze dokumentu kierowani ideą rozwoju sportów zimowych, w tym narciarstwa alpejskiego postanowili, iż misją klubu będzie rozwój narciarskich dyscyplin sportowych, szkolenie narciarskie dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie narciarstwa alpejskiego i klasycznego na terenie Sudetów Środkowych, jak również organizowanie zawodów sportowych, imprez o charakterze narciarskim, a także prowadzenie szkółek narciarskich oraz działań promujących narciarstwo i Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Góra Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach.

Dzięki zaangażowaniu władz miasta klub otrzymał pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku obsługi ruchu turystycznego na Górze Dzikowiec. Nie bez znaczenia było również utworzenie w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach klasy sportowej o profilu narciarskim. Ponadto rozszerzenie działalności tamtejszego UKS-u o narciarstwo alpejskie pozytywnie wpływać będzie na rozwój tej dyscypliny w Gminie.

Klub prowadzi obecnie szkolenie trzech grup dzieci w wieku od 6 do 14 lat, treningi odbywają się 2 razy w tygodniu. " W trakcie ferii planujemy przeprowadzić działania mające na celu popularyzację narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży w Boguszowie-Gorcach. Będziemy na stoku codziennie, tak by każdy zainteresowany mógł spróbować narciarstwa. - mówi Radosław Kapciak – Prezes Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Działania te mają na celu wytypowanie przyszłych kandydatów do kadry klubowej. Będzie to możliwe dzięki doskonałym warunkom jakie stwarza narciarzom Góra Dzikowiec i znajdująca się tam stacja narciarska z koleją linową na szczyt Dzikowca Małego. Dotychczas poczynione tam inwestycje są potężnym filarem pod budowę dużego ośrodka sportów zimowych, mogącego sprostać nawet zadaniom szkolenia olimpijskiej kadry w narciarstwie alpejskim.- dodaje prezes.

Dołożymy wszelkich starań do tego by wspierać działalność Klubu. Góra Dzikowiec wraz z rozwijająca się infrastrukturą stanowi mocne podwaliny pod miano wiodącej stacji narciarskiej w regionie. Inwestycja ta jest najnowocześniejszą i najdynamiczniej rozwijającą się stacja narciarską w okolicy. - mówi Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc-Waldemar Kujawa.

 

Zapisy do Klubu nadal trwają, wszelkie informacje pod numerem telefonu:

660 595 212.