Dnia 23 czerwca 2022 r. w Filii nr 4 „Witold” Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta, Pani Sylwii Dąbrowskiej, z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych z Boguszowa-Gorc w roku szkolnym 2021/2022 oraz z ich rodzicami. Gala była okazją do uhonorowania uczniów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, zaangażowaniem w życie szkoły i w działalność wolontarystyczną oraz do złożenia wyrazów uznania za wzorowe wychowanie dzieci na ręce rodziców.

Wśród nagrodzonych uczniów znalazły się następujące osoby:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach
1. Warsiewicz Amelia
2. Sawaryn Amelia
3. Lubczyński Mikołaj
4. Lubiński Dawid
5. Mrozek Aleksandra
6. Gruchawka Martyna
7. Bawoł Zuzanna

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszowie-Gorcach
1. Krzysztof Rumiński

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach
1. Kacper Stasiak
2. Piotr Pacyniak
3. Joanna Dziurska
4. Patrycja Krupa
5. Nikola Myjak
6. Karol Laskowski
7. Alan Długosz

Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do celów i umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy w budowaniu swojej przyszłości a także radosnych i bezpiecznych wakacji.