Od 10 lutego br. rusza nabór do Żłobka Miejskiego nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Liczba przewidywanych miejsc w żłobku wynosi 43. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Boguszów-Gorce. Dziecko spoza Gminy Boguszów-Gorce, może zostać przyjęte jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, Żłobek nadal posiada wolne miejsca.

Pierwszy nabór dokonywany jest na okres od 01.04.2021 r. do 31.08.2021 r.
Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w terminie od 10.02.2021 r. do 18.03.2021 r. w siedzibie Żłobka przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach (parter – od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00) lub w Sekretariacie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach przy ul. Waryńskiego 10 (II piętro – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00).
Instytucja została dofinansowana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

W załącznikach:
Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
Uchwała Nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu