Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Asystent pomoże w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane miejsce,
- zakupach,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Jak zgłosić się po pomoc?
Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Uczestnik programu nie płaci za usługi asystenta.

Druk „Karty zgłoszenia do Programu” oraz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” udostępniono do pobrania poniżej. Można je również pobrać w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach w przedsionku, koło skrzynki podawczej.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia 19.03. do godziny 13:00 pod adres:

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 844 93 11 (skrzynka podawcza).

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach stanowisko Koordynatora ds. dostępności piastuje Pan Marek Olszewski.

Kontakt:

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1

tel. 74 844 93 11 wew. 43 lub 669 859 369

e-mail: dostepnosc@boguszow-gorce.pl

Dyżury na miejscu w dniach: wtorek od godziny 14.00 do 17.00 oraz czwartek od godziny 10.00 do 15.00