Harmonogram planowanych godzin pracy animatora
"Moje Boisko Orlik 2012" w miesiącu maju 2013r.