Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne.
To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była poniższa publikacja:
http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf

Czas jaki zajmie Państwu wypełnienie ankiety nie przekracza 4-6 minut.
Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform