W dniu 24.04.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zakres robót dotyczący przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni jezdni o długości ok. 1 km, zjazdów, skrzyżowań, chodników, odwodnienia i oświetlenia.
Wartość inwestycji wynosi 4 091 761,25 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.