Fundacja Batorego oferuje wsparcie w ramach Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych.

O PROGRAMIE: Program wspiera działania, które: popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Funduszu można otrzymać dotację np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc. Finansowane są działania, które: popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Fundusz oferuje wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych. Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych. Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 lat.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Jednorazowa kwota wsparcia wynosi do 1000 zł. Dotację można wydatkować w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Pytania można kierować do p. Agnieszki Zowczak, email: azowczak@batory.org.pl i p. Aliny Wasilewskiej, email: awasilewska@batory.org.pl

Źródło oraz więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-1