Uczniowie Gimnazjum nr 1 już od pierwszej klasy przygotowywani są do podjęcia ważnej decyzji w życiu, jaką niewątpliwie jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodów. Zawodów, ponieważ jeden wyuczony już nie wystarcza, aby skutecznie odnaleźć się na rynku pracy. Szkoła realizuje powyższe zadanie z uwagi na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną w kraju i na świecie oraz rynek pracy. Zmusza on szkołę i młodzież do zwiększonych wysiłków skierowanych na wybór odpowiednich do zapotrzebowania profesji i znalezienia adekwatnego zatrudnienia.

 

W ostatnim czasie młodzież gimnazjalna aktywnie brała udział zarówno w Targach Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eksportu w Jeleniej Górze, jak i Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W ramach tego ostatniego przedsięwzięcia, jako formą nagrody była wizyta uczniów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jej pierwszym punktem było spotkanie w biurze WSSE, gdzie młodzieży przybliżono funkcjonowanie Strefy, a także przedstawiono projekt kształcenia dla gospodarki w postaci Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. Który obecnie  łączy szkoły zawodowe i techniczne oraz przedsiębiorców. Jego celem jest dostosowanie kształcenia do realnych potrzeby rynku – czyli preferencji samych pracodawców i utworzenie klas patronackich. Drugim punktem była wizyta w firmie  Faurecia Akcesoria i Faurecia Pneumatic. Tu młodzież została zapoznana przez pracowników z profilem działalności firmy. Szczególną uwagę poświęcono na kwestię związaną z bezpieczeństwem i zasadami poruszania się po zakładzie, czego wynikiem było zaopatrzenie uczniów w specjalne obuwie oraz fartuszki. Tak przygotowani poznawali  halę produkcyjną, gdzie pracownicy firmy omawiali poszczególne etapy produkcji oraz odpowiadali za zadawane pytania. Ciekawą i trafną metodą aktywnego sprawdzenia nabywanej wiedzy i umiejętności przez uczniów, były konkursy z cennymi nagrodami. Miejmy nadzieję, że wiedza edukacyjno-zawodowa, przekazywana  w ten sposób w  gimnazjum, zaowocuje trafnymi wyborami życiowymi młodzieży.