W Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach odbył się Międzyszkolny Konkurs pt. „MITOLOGIA Z „SZÓSTKĄ” W TLE”.

Nasze zaproszenie przyjęły trzyosobowe grupy uczniów z następujących szkół:

 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzych

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu

Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas piątych i szóstych. Zorganizowała go nauczycielka języka polskiego – p. Agata Nowicka w ramach corocznych konkursów tematycznych. Komisja Konkursowa składała się z opiekunek przybyłych grup. Po emocjonujących potyczkach i podliczeniu zdobytych przez poszczególne zespoły punktów Komisja przyznała następujące miejsca:

 

  1. Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach

 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzych

 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu

 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Po wręczeniu nagród uczniowie odpoczywali i dzielili się wrażeniami przy poczęstunku :)