09 marca w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego ,,Mistrz Ortografii” dla klas I–III. W uroczystości udział wzięli uczniowie kl I-III wraz z wychowawcami oraz zaproszeni goście: Pani Maria Świetlik - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Pani Katarzyna Kawka - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Pani Ewa Kantorowska. Do finału Szkolnego Konkursu Ortograficznego ,,Mistrz Ortografii” przystąpiło 42 uczniów z klas I – III edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.

Uczestników uroczystości powitała Pani Dyrektor Szkoły, która podkreśliła jak ważne jest szerzenie wśród uczniów nawyków poprawności ortograficznej oraz wyrabianie czujności ortograficznej i odpowiedzialności za napisane słowo. Warto zwrócić uwagę na fakt, że czas pisania dyktand zbiegł się z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Była to doskonała okazja aby uwrażliwić innych na piękno naszego języka ojczystego – Języka Polskiego. Treść dyktanda dostosowana była do możliwości uczniów dla poszczególnych klas I, II i III. W czasie pisania dyktanda, oprócz troski o poprawność językową, doszło jeszcze napięcie, czy uda się nadążyć z pisaniem i czy pismo będzie staranne.

Uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki:

Kl I – najlepiej napisali: Kaganiuk Wiktoria, Sazanowicz Aleksandra, Wańczyk Jan

Kl II - najlepiej napisali: Rumiński Krzysztof, Jarosiński Nikolas, Świetlik Tomasz, Wójcik Szymon

Kl III – najmniej błędów popełnili:Wawrzyńczyk Krzysztof,Trojnar Bartosz

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale a mistrzowie z poszczególnych kategorii wiekowych obdarowani zostali pięknymi piórami. Nagrody te podobnie jak w roku ubiegłym ufundowała Pani Maria Świetlik. Uczniowie, którzy popełnili najmniej błędów otrzymali gry dydaktyczne oraz materiały promujące nasze miasto, które przekazał Burmistrz Miasta. Ponadto organizator przygotował pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników. Na zakończenie Pani Dyrektor i Wiceprzewodnicząca RM pogratulowały wszystkim uczestnikom konkursu, życząc im powodzenia i jak najlepszych wyników w nauce.