Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje, że za grunty zajęte bezumownie pod garaże będą naliczane odszkodowania w wysokości netto 3zł/1m2/miesiąc powiększone o podatek Vat w stawce 23%.Opłata ta podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. 208 tel. 074 84 49 311 wew. 40 lub w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. ul. Gen.K. Świerczewskiego 46