Mieszkańcy

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych
2022-09-23 11:46

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych

Szanowni Państwo!W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących dodatków do niektórych źródeł ogrzewania informujemy, że dodatki nie przysługują w przypadku ogrzewania lokalu gazem ziemnym. Dodatek w wysokości 500 złot

Czytaj więcej
Nowe świadczenie - dodatek dla gospodarstw domowych
2022-09-21 12:57

Nowe świadczenie - dodatek dla gospodarstw domowych

Z dniem 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Czytaj więcej
Informacja w sprawie dodatku węglowego
2022-09-16 11:31

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc uprzejmie informuje, że do dnia 16 września 2022 roku na konto Gminy nie wpłynęły środki z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków węglowych w związku z powyższym wnioski o ich wypłatę z

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli OPP do Komisji Konkursowej
2022-09-12 14:22

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli OPP do Komisji Konkursowej

  Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału  w pracach Komisji Konkursowej powołane

Czytaj więcej
Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2022.
2022-09-08 08:40

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2022.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2022.

Czytaj więcej
Zaproszenie na webinarium
2022-09-05 09:10

Zaproszenie na webinarium

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

Czytaj więcej
Pomoc żywnościowa - pobierz skierowanie
2022-09-05 09:03

Pomoc żywnościowa - pobierz skierowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze