Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4,
58-370 Boguszów-Gorce
 
tel. 74 8449-284
tel./fax 74 8448-832
e-mail: boguszow@mbp-ck.pl
www.mbp-ck.pl

Dyrektor – Elżbieta Gajewska
nr wew. 31
e.gajewska@mbp-ck.pl

Z-ca dyrektora – Małgorzata Sycz
nr wew. 33
m.sycz@mbp-ck.pl

Główny księgowy – Barbara Hałada
nr wew. 35

Specjalista ds. bibliotek – Beata Kamińska
nr wew. 40
b.kaminska@mbp-ck.pl