Boguszów-Gorce, dnia 25.04.2016r

BADANIE ANKIETOWE

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce

na lata 2016-2020”

            W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020” w dniach 25.04.2016 – 09.05.2016 w Gminie Boguszów-Gorce przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród mieszkańców, służące pozyskaniu opinii na temat rewitalizacji terenów w Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji przy aktywnym uczestnictwie społeczeństwa i pozwolą na podjęcie, przez Gminę oraz jej partnerów, działań zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.

         Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (plik do pobrania) oraz w wersji on-line (http://deltapartner.pl/ankiety/boguszow-gorce/). Wersja papierowa ankiety dostępna jest w następujących miejscach:

  • Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 - Sekretariat, (pok. 106) oraz Wydział Inwestycji Miejskich (pok. 210);
  • Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4;
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Gen. K. Świerczewskiego 46.

 

Informacji w sprawie udziela:
Magdalena Tarnawska - Kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich, tel. 74/84-49-311 w.39