W maju br. wyremontowano skwer przy skrzyżowaniu ulic Pstrowskiego – Kopernika. W ramach prac wykonano alejki spacerowe, nasadzono zieleń oraz zamontowano ławki. Obecnie trwają prace na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Złotej. Termin zakończenia robót planowany jest na 31 lipca br. W ramach prac zostały zaprojektowane alejki spacerowe, klomby z kwiatami oraz dodatkową atrakcją mają być stoły do gry w szachy oraz warcaby. Całkowity koszt wykonania skwerów to ok. 45 510,00 zł

Dopełnieniem prac wpływających na atrakcyjność naszego miasta jest montaż ławek na Rynku, które maja za zadanie służyć mieszkańcom. W sierpniu na Rynku zostaną dodatkowo zamontowane granitowe donice, w których posadzone będą rośliny wieloletnie, ustawione zostaną również drewniane kosze na śmieci. Przeprowadzone prace realizowane są zgodnie z koncepcja zagospodarowania tego obszaru. Koszt prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni na Rynku wyniósł ok. 25 000,00 zł.

W ramach wieloletniej współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy przez wychowanków jednostki zostaną wykonane ławki. W ramach tegorocznego porozumienia planowane jest wykonanie przez podopiecznych Zakładu 100 ławek parkowych, które zostaną zamontowane na terenie miasta.