Miasto

Ogłoszenie
2022-10-10 14:02

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2022.

Czytaj więcej
Dodatek dla podmiotów wrażliwych.
2022-10-07 11:16

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Czytaj więcej
Przygotowania do sezonu zimowego pod Dzikowcem
2022-10-06 14:30

Przygotowania do sezonu zimowego pod Dzikowcem

Na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach trwają przygotowania do nadchodzącego sezonu zimowego. Aktualnie niedostępna dla ruchu jest kolej linowa, która przechodzi badania specjalne. Równolegle prowadzone są inne prace.

Czytaj więcej
Parking i lepszy dojazd do cmentarza
2022-10-05 15:19

Parking i lepszy dojazd do cmentarza

W dniu 30.09.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą "PRO-ANT" Projektowanie, Zakładanie i Utrzymywanie Terenów Zielonych Aneta Wąchała z Ludwikowic Kłodzkich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i pop

Czytaj więcej
Zaproszenie
2022-10-04 08:14

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027.

Czytaj więcej
Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych
2022-09-23 11:46

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych

Szanowni Państwo!W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących dodatków do niektórych źródeł ogrzewania informujemy, że dodatki nie przysługują w przypadku ogrzewania lokalu gazem ziemnym. Dodatek w wysokości 500 złot

Czytaj więcej
Nowe świadczenie - dodatek dla gospodarstw domowych
2022-09-21 12:57

Nowe świadczenie - dodatek dla gospodarstw domowych

Z dniem 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Czytaj więcej
Informacja w sprawie dodatku węglowego
2022-09-16 11:31

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc uprzejmie informuje, że do dnia 16 września 2022 roku na konto Gminy nie wpłynęły środki z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków węglowych w związku z powyższym wnioski o ich wypłatę z

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli OPP do Komisji Konkursowej
2022-09-12 14:22

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli OPP do Komisji Konkursowej

  Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału  w pracach Komisji Konkursowej powołane

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze