Miasto

Informacja o kontrolach
2023-07-26 13:39

Informacja o kontrolach

Kontrole w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz zawarcia umów na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie w tym zakresie.

Czytaj więcej
Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą
2023-07-24 14:45

Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu 21.04.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Czytaj więcej
Bezpłatna mammografia
2023-07-20 09:27

Bezpłatna mammografia

Dnia 16 sierpnia 2023 r. w Boguszowie - Gorcach przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne - czekamy na Twoją opinię!
2023-06-19 12:30

Konsultacje społeczne - czekamy na Twoją opinię!

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 ( dalej Strategia ZIT AW).Projekt Strategii ZIT AW wraz z załącznikami w wersj

Czytaj więcej
Występowanie insektów i gryzoni w obiektach mieszkalnych
2023-05-30 09:50

Występowanie insektów i gryzoni w obiektach mieszkalnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu informuje, że z analizy posiadanych danych wynika, że występowanie insektów i gryzoni w budynkach mieszkalnych, obiektach zamieszkania zbiorowego, świadczących usługi noclegowe i innych, stanowi nadal duży problem.

Czytaj więcej
Program
2023-05-23 15:34

Program "Gimnastyka dla zdrowia"

Gmina Boguszów-Gorce po raz drugi przystąpiła do udziału w programie „Gimnastyka dla zdrowia”, który jest dedykowany dla uczniów szkół podstawowych i zakłada przeprowadzenie 30 godzin dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych.

Czytaj więcej
Nabór wniosków do programu
2023-05-22 10:16

Nabór wniosków do programu "Działaj lokalnie"

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica” ogłasza nabór wniosków na KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2023.

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze