Boguszów-Gorce, podobnie jak inne gminy w Polsce, dba o to, aby eliminować szkodliwe wpływy na środowisko. Jednym z celów jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, w ramach którego  zrealizowano pierwszy punkt na liście zadań – w Kuźnicach stanęło już nowe oświetlenie drogowe.

Władze Boguszowa-Gorc podejmują szereg działań zmierzających do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie miasta. Stąd też realizacja przedsięwzięcia, które obejmuje wymianę oświetlenia w Kuźnicach i Gorcach, przebudowę trzech przystanków autobusowych (przy ul. Głównej, Kamieniogórskiej i pętli przy ul. Traugutta) oraz budowę ścieżki rowerowej przy stadionie w Gorcach. Aby zrealizować te plany, Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 mln 405 tys. zł.
W wakacje zakończyły się prace w Kuźnicach, gdzie zmodernizowano oświetlenie drogowe. Łącznie wymieniono 197 słupów, w których zostały zamontowane oprawy ledowe. Wymieniono także uszkodzone kable. Zamontowana instalacja jest wyposażona w system zarządzania energią, który ma sprzyjać oszczędnemu zużyciu energii elektrycznej. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 1 mln 525 tys. zł. Obecnie trwa wymiana oświetlenia w Gorcach, gdzie stanie 220 nowych słupów.