Rok 2012 jest drugim już rokiem, w którym wykonywane są remonty budynków mieszkalnych w naszym mieście. Po skromnych początkach w 2011 roku Żeromskiego 29 i Traugutta 9 dziś można powiedzieć mamy prawdziwy „bum” remontowy. Przy udziale środków z Unii Europejskiej wyremontowanych zostało 7 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych.

Od 2009 roku Gmina na równi z innymi współwłaścicielami odprowadza środkina fundusze remontowe zakładane przez wspólnoty mieszkaniowe i od tego czasu przekazała łącznie na powyższy cel ponad 3 mln zł. Na chwilę obecną wspólnoty mieszkaniowe zgromadziły około 10 mln zł na funduszach remontowych. Taka sytuacja umożliwia wykonywanie remontów kolejnych budynków wspólnotowych.

W drugiej połowie roku inwestycje na terenie miasta nabrały tempa. We wrześniu zakończone zostały prace związane z remontem budynku mieszkalnego przy ul. H. Sawickiej 76 oraz rozpoczęta została modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35.

We wrześniu rozpoczęły się również roboty związane z budową boiska przy SZS nr przy ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach. Dzięki tej inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które umożliwi młodym sportowcom doskonalenie swoich umiejętności w komfortowych warunkach.

Gmina nie zapomniała o najmłodszych mieszkańcach miasta. W październiku wykonany został nowy plac zabaw przy ul. Złotej, a już niebawem również maluchy z dzielnicy Gorce będą mogły korzystać z nowego placu zabaw, który powstanie przy szkole przy ul. Staszica.

W listopadzie mieszkańcy Boguszowa-Gorc będą mogli zaobserwować początek wielkich zmian na Górze Dzikowiec. Ruszają roboty związane z budową nowego budynku obsługi turystycznej u podnóża góry. Początkowe trudności związane z prowadzeniem prac w pobliżu kolei linowej wynagrodzone zostaną mieszkańcom i odwiedzającym to miejsce turystom w drugiej połowie 2013 roku. Wtedy to do ich dyspozycji oddany zostanie nowy budynek, architekturą wpisujący się w otoczenie, wraz z przyległym do niego zagospodarowaniem terenu.