W dniu  29 października 2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie – Gorcach odbyła się II  edycja Małej Międzyszkolnej Olimpiady  Przedmiotowej, pod patronatem  Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc, Pana Waldemara Kujawy.

 

Głównym pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Dyrektor ZSP w Boguszowie-Gorcach, Pani Barbara Woźniak.

Olimpiada przedmiotowa daje uczniom z poszczególnych szkół  możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Tworzy okazję do zdrowej rywalizacji i jednocześnie dobrej zabawy. Starania Pani Dyrektor i nauczycieli zaowocowały tym, że Mała Międzyszkolna Olimpiada Przedmiotowa powoli staje się tradycją naszej szkoły.

Hasło przewodnie  tegorocznej  Małej  Olimpiady  Przedmiotowej było związane ze sportem. Krótki test z wiedzy ogólnej oraz  wszystkie pytania konkursowe z języka polskiego, matematyki, historii, muzyki, plastyki , a także praktyczne ćwiczenie z informatyki zawierały elementy tematyki sportowej.

W olimpiadzie wzięli udział uczniowie z następujących, zaproszonych przez nas, szkół:

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej,

Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach,

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach,

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu,

Publiczne Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu

oraz uczniowie naszej szkoły.

 

I miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu  pod opieką pani Edyty Bober

Bartosz Jastrzębski      

Kacper Możdżeń    

 Kinga Skorupska

II miejsce zajęła drużyna z  Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach pod opieką  pani Krystyny Ogrodnik

 Kinga Banaś

 Nikola Wójcik    

Adrian Morawski

III miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu pod opieką pani Grażyny Rogali

 Maksymilian Grzeszak     

 Katarzyna Niemiec    

 Marcin Ożga

Serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów !

   Przygotowaniem dydaktycznym i logistycznym zajęły się:   p. Małgorzata Kokoszka-Zarycińska, p. Halina Gozdowska i p. Alicja Krupa (koordynator). Dla laureatów zostały przygotowane ciekawe i cenne nagrody w postaci gier logicznych. Nie zabrakło  również słodkiego poczęstunku dla wszystkich gości.