Uprzejmie informuję, że LV (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach odbędzie się dnia 15 października br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.


Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.

    2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

    3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej.

    4. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska