W marcu odbyło się spotkanie uczniów klas III z p. Karolem Olczakiem w ramach projektu Link do przyszłości. Jest to ogólnopolski projekt wspierający młodych ludzi z małych miejscowości w podejmowaniu świadomych wyborów zawodowych powołany do życia przez Microsoft, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu mogli porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, jakim niewątpliwie jest pan Karol Olczak, 27 letni biznesmen, który zaczął zarabiać w wieku 15 lat, poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Poznali także zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i wzięli udział w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Po spotkaniu mogli sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe za pomocą narzędzia „Twój Potencjał” opracowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i dostępnego bezpłatnie na stronie www.praca-enter.pl