W nocy z 7/8.02.2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach przystąpili do ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych na terenie miasta. Osobom bezdomnym, strażnicy miejscy zaproponowali pomoc w dotarciu do noclegowni. Jednak każde takie działanie spotkało się ze zdecydowaną odmową bezdomnego. Z przeprowadzonych działań zostanie sporządzone sprawozdanie, które następnie przesłane zostanie do wiadomości Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.