Okres rozliczeniowy podatku dochodowego powoli dobiega końca, kwiecień to ostatni miesiąc na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Z początkiem roku ruszyła kampania "Zostaw swój 1% w Boguszowie-Gorcach". Przypominamy, że na stronie Zostaw swój 1% w Boguszowie-Gorcach | Boguszów - Gorce (boguszow-gorce.pl) można zapoznać się z wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku w naszym mieście.

Wspierając OPP nie dokładamy nic ze swojego portfela. Rozdysponujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Warto, by te pieniądze pozostały w Boguszowie i służyły nam wszystkim. Wydawać się może, że 1% to niewiele, ale pamiętajmy - każda złotówka ma znaczenie!

Działasz w OPP? Pobierz, wywieś i prześlij plakat promujący kampanię 1%

Ważne, aby docierać do obywateli z ideą zostawiania 1% podatku w Boguszowie-Gorcach, czyli przekazywania go boguszowskim organizacjom pozarządowym! Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa plakat, który pomoże promować organizację i pozyskać 1% od szerszego grona podatników.

Mna wpisać nazwę i KRS swojej organizacji, wpisać zakres Państwa działań lub cel jaki chcecie osiągnąć dzięki środkom, jakie pozyskacie z 1%. Plakat można przesłać, rozdać osobom z Państwa otoczenia, wywiesić na terenie swojego obiektu/ budynku. Jego dystrybucja pomoże Państwu pozyskać nowych darczyńców.

Plakat do pobrania poniżej.