Z dniem 24 czerwca 2020 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Pana Krzysztofa Kumorka do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. Decyzję w tej sprawie na ręce Pana Krzysztofa Kumorka przekazał Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa.

Pan Krzysztof Kumorek pochodzi z gminy Boguszów-Gorce. Z wykształcenia ekonomista, specjalizujący się zarządzaniem gospodarką społeczną. Analityk. Wieloletni pracownik spółki Tauron Ekoenergia i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odpowiedzialny m.in. za tworzenie planów inwestycyjnych i kontakty z samorządami. Doświadczony manager, który z powodzeniem realizował m.in. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki