Wybrano najlepsze prace spośród całej masy nadesłanych na konkurs profilaktyczny „KROKUS”.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i świadomości na temat szkodliwości używania środków odurzających. Konkurs adresowany był do uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum z terenu miasta Boguszowa-Gorc.

Tematem przewodnim prac było hasło "Jestem wolny od nałogów, sam dokonuję wyborów".

Forma wypowiedzi: prace plastyczne i prezentacje multimedialne

W dniu 22.05.2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Alina Borcon

2. Elżbieta Jendrzejewska

3. Elżbieta Bieniek-Budz

4. Małgorzata Janik

5. Marek Dziekan

6. Sławomir Stokłosa

7. Mariusz Kucharczyk

dokonała oceny prac złożonych przez uczniów następujących szkół: Zespół Szkolno Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Zespół Szkół Samorządowych oraz Gimnazjum nr 1.

Do konkursu zgłoszono 82 prace, w tym 10 prezentacji multimedialnych i 76 prac plastycznych. Wstępnej weryfikacji i wyboru najlepszych prac dokonali nauczyciele z placówek, do oceny oprac przez komisję przekazano 34 prace plastyczne i 10 prac multimedialnych.

 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaproponowali nagrodzenie prac w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Do nagrodzenia wybrano następujące prace:

 

Kategoria szkoła podstawowa – prace plastyczne

I MIEJSCE - Filip Krupa – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6,

II MIEJSCE - Daria Steczko - Zespół Szkół Samorządowych,

III MIEJSCE (egzekwo) - Agata Bombola - Zespół Szkolno Przedszkolny,

Paulina Piotrowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6,

Kategoria gimnazjum - prace plastyczne

I MIEJSCE - Paulina Zilberkasten - Gimnazjum nr 1,

II MIEJSCE (egzekwo) - Anna Szkudlarek - Gimnazjum nr 1,

Ola Pawlos - Gimnazjum nr 1,

III MIEJSCE – Oliwia Tchórzewska - Zespół Szkół Samorządowych

 

W kategorii prezentacje multimedialne zaproponowano nagrodzenie:

I MIEJSCE – Martyna Helta i Oliwia Grzywna (praca wspólna) - Zespół Szkolno Przedszkolny,

II MIEJSCE - Karolina Baranowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6,

III MIEJSCE (egzekwo) – Kuba Sadowy - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6,

Paulina Piotrowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6