2 czerwca 2011r. o godzinie 14.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji konkursu profilaktycznego „Krokus” organizowanego w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilakatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ustalonego na 2011 rok.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury przygotowali ekspozycjęa prac, które zostały nagrodzone w konkursie .

W uroczystości wzięli udział:

  • Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa,

  • nagrodzeni uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunem

  • nagrodzeni uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z opiekunem

  • nagrodzeni uczniowie Gimanzjum nr 1 wraz z opiekunem

  • członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczniowie przygotowali ogółem 148 prac, w tym prace plastycznych iprace literackie. Po wstępnej weryfikacji dokonanej przez komisje szkolne i wyborze najlepszych prac, do Komisji zgłoszono 34 prace .

Nagrodzono prace w kategoriach szkoła podstawowa i gimnazjum:

PRACE PLASTYCZNE:

Kategoria szkoła podstawowa

I MIEJSCE Piotr Majzner - PSP nr 6 , kl.Vb

II MIEJSCE - Weronika Gawron - PSP nr 1 , kl.Vb

III MIEJSCE - Maria Lewandowska - PSP nr 6 , kl.Va

wyróżnienia - Kamila Pogoda - PSP nr 6 , kl.Va

- Wiktoria Kejrys - PSP nr 1 , kl.Vb

Kategoria gimnazjum

wyróżnienia - Bartosz Lachowicz – Gimnazjum nr 1, kl. IIIc

- Wioletta Stryjewska - Gimnazjum nr 1, kl. IIIa

Patrycja Mudryk - Gimnazjum nr 1, kl. IIIe

PRACE LITERACKIE:

wyróżnienia - Magdalena Kaluch - Gimnazjum nr 1, kl. IIIa

- Kaja Jałocha - Gimnazjum nr 1, kl. IIIc

- Anna Rudzik - Gimnazjum nr 1, kl. II e

- Paulina Miś - Gimnazjum nr 1

Na wstępie uroczystości Alina Borcon, Przewodnicząca Komisji podziękowała uczniom za wzięcie udziału w konkursie i przygotowanie pięknych prac plastycznych i interesujących prac literackich. Dokonano prezentacji nagrodzonych prac i Burmistrz Miasta wręczył dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu. Wykonano pamiątkowe fotografie.Następnie zaproszono zebrane osoby na poczęstunek składający się ze słodyczy, owoców i zimnych napojów.