Gmina Boguszów-Gorce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Ośrodkiem Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu od 01.06.2011r. do 30.11.2011r. realizowała na terenie miasta projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający na celu stworzenie perspektyw zdobycia pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do projektu zakwalifikowanych zostało 9 osób długotrwale bezrobotnych, etap praktyczny zakończyło 6 osób w tym 5 kobiet. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie robót wykończeniowych tj. tynkarskie, malarskie, szlifierskie. W ramach projektu zostało wyremontowanych 8 lokali, z czego 6 zostanie przydzielonych mieszkańcom Boguszowa-Gorc oczkujących na przydział lokalu z wolnego zasobu gminy, natomiast 2 jako lokale zamienne.