Gmina Boguszów-Gorce w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Ośrodkiem Szkolenia Technicznego, realizuje od 2010 roku projekt mający za zadanie stworzyć perspektywy na przyszłość osobom pozbawionym pracy.

Projekt ma na celu umożliwienie tym osobom zdobycie kwalifikacji w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie i powrót na rynek pracy. Na terenie Gminy Boguszów-Gorce projekt jest realizowany od 7 marca 2011r. i będzie trwał do 30 listopada 2011r. Obecnie uczestniczy w nim 6 osób, w tym 5 kobiet. W lipcu zakończył się remont czterech lokali socjalnych z przeznaczeniem dla osób oczekujących na mieszkanie w w gminie. W przygotowaniu są propozycje remontów kolejnych dziesięciu mieszkań.