Koty wolno żyjące mają prawo bezpiecznie żyć w miejscu ich bytowania.

Pamiętajmy, że człowiek jest największym zagrożeniem dla wolno żyjących zwierząt. Oswajanie ich powoduje brak czujności w kontaktach z ludźmi, co może skończyć się dla nich tragicznie.

Status prawny wolno żyjących kotów wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Na podstawie art. 21 tej ustawy w pierwszej kolejności wskazać należy, że koty wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące mogą bytować w miejscu, w którym bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane, wywożone czy przesiedlane. Dlatego przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest niczym innym, jak łamaniem ustawy.