Rok 2017 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Rokiem Pamięci o Reformacji. W tym roku mija 500 lat od wystąpienia księdza doktora Marcina Lutra, które zapoczątkowało Reformację. W związaku z tą rocznicą Pani Natalia Południak, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach, przygotowała prezentację multimedialną dla uczniów klas I-III gimnazjum. Poznali oni historię kościołów, zobaczyli jak wyglądały one w czasach swojej świetności i jaki jest ich stan obecny.
W mieście Boguszów-Gorce były trzy kościoły ewangelickie. Do naszych czasów zachowały się dwa: w Boguszowie i w Gorcach. Trzeci w Kuźnicach Świdnickich został zburzony w latach 70-tych XX wieku.