W miesiącu lutym br funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzając kontrole urządzeń grzewczych w kilku przypadkach ujawnili spalanie odpadów w piecach. Interwencje te zakończyły się nałożeniem mandatów karnych na osoby niestosujące się do zakazu spalania odpadów. Niechlubnym rekordzistą w tym zakresie jest 48-letni mężczyzna, mieszkaniec ulicy Madalińskiego, na którego w ciągu ostatnich dwóch latach, po przeprowadzonych kontrolach nałożono dwa mandaty karne oraz po pobraniu próbki z pieca i stwierdzeniu nieprawidłowości został skazany na karę grzywny przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Po przeprowadzeniu w lutym czwartej kontroli w tym samym miejscu ponownie pobrano próbkę z pieca, która wykazała spalanie odpadów. Przeciwko mężczyźnie sporządzony zostanie wniosek o ukaranie przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.