W związku z dużymi opadami śniegu Wojewoda Dolnośląski informuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, że zostaną przeprowadzone kontrole w kontekście potencjalnego zagrożenia przeciążeniem konstrukcji budynków przez zalegający na dachu śnieg. Dotyczy to w pierwszej kolejności obiektów wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego.
Zalegający na dachach śnieg może być bardzo niebezpieczny dla konstrukcji nośnych budynków. Jak podaje Państwowa Straż Pożarna, „ Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.”