Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boguszów – Gorce na lata 2016-2020”

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Uwagi i opinie do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 1 sierpnia 2016 r. przy pomocy formularza konsultacyjnego, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

Uwagi i opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Żeby wziąć udział w konsultacjach należy kliknąć na poniższy link:

http://deltapartner.pl/konsultacje/lpr-boguszow-gorce/