Burmistrz Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”.
Aktualizowany i konsultowany dokument nosi nazwę "STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R." (kliknij, aby otworzyć dokument)

Przedłożony projekt  strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego  znajdującego się pod adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/327951/strategia-aw-2030-konsultacje.html

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, I piętro.