Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach dotyczącej dotacji na wymianę kotłów ze środków Gminy.

Cel i przedmiot konsultacji:
Zebranie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania. Uchwała dotyczy zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania na instalację opartą na następujących źródłach ciepła:
a) kocioł gazowy
b) kotły/grzejniki/urządzenia grzewcze zasilane prądem elektrycznym.


Termin, forma oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje będą przeprowadzane w okresie od 15 do 22 maja 2018r w formie zbierania uwag za pomocą ankiety dostępnej na stronie www.boguszow-gorce.pl oraz w Urzędzie Miejskim, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pokój nr 209

Ogłoszenie o konsultacjach
PROJEKT UCHWAŁY
FORMULARZ KONSULTACJI