Informujemy, że w dniach od 22 marca do 23 kwietnia 2018 r. zostaną przeprowadzoneKONSULTACJE SPOŁECZNE projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”.


Konsultacje prowadzone będą w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego, który zostanie umieszczony na stronie internetowej www.boguszow-gorce.pl w dniu 22 marca 2018 r.
Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1.


Dokument, który będzie aktualizowany i konsultowany nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.
Projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.