W Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum, a jego celem było propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska, a także rozwijanie zainteresowania „małą ojczyzną” i kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu.

 Spośród 10 drużyn z całego powiatu wałbrzyskiego do konkursu zgłosiły się także dwie dwuosobowe drużyny z Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach. Drużyna w składzie: Aleksandra Wołoszczuk i Aleksandra Barczuk zajęła II miejsce, a drużyna: Alan Malik i Alicja Mazurek uplasowała się tuż za podium – zajęła IV miejsce.

Serdecznie gratuluję!

Agnieszka Matuszewska