Szanowni Rolnicy,

Gmina Boguszów-Gorce bierze udział w konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://spisrolny.gov.pl

Wyłonionym zwycięzcom Konkursu, łącznie 80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia br.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: https://spisrolny.gov.pl/konkursy

Regulamin konkursu poniżej!

Rolniku spisz się przez Internet!