W związku z potwierdzeniem zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF) u dwóch dzików znalezionych na terenie miasta Wałbrzycha, Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 3 czerwca 2022 r. Rozporządzenie Nr 7, zmieniające rozporządzenie Nr 27 z dnia 18 października 2021 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, w którym miasto Wałbrzych oraz wszystkie gminy powiatu wałbrzyskiego zostały określone jako obszar skażony (strefa objęta zakażeniem) ASF.


Afrykański pomór świń to groźna choroba wirusowa, na którą
chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF dlatego choroba ta nie stwarza dla nich zagrożenia dla zdrowia i życia.


Występowanie ASF wśród dzików stanowi bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wyznaczenie obszaru skażonego ASF na danym terenie powoduje dla producentów trzody chlewnej oraz myśliwych szereg ograniczeń i obostrzeń

w przemieszczaniu świń i dzików oraz sposobie zagospodarowania artykułów pochodzenia zwierzęcego od tych zwierząt.


Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. W przypadku znalezienia padłego/padłych dzików fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu ( tel. 748481170 ,email –
walbrzych@wroc.wiw.gov.pl ), lub miejscowych służb gminnych, miejscowych kół łowieckich lub służb leśnych t.j. Nadleśnictwa Wałbrzych albo do miejscowych leśnictw.