Kolejne dobre wieści dla Naszej Gminy ! 400.000,00 PLN zostało przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec, ob. Stary Lesieniec.