W ramach realizacji planu komunikacji  przekazujemy Państwu informacje o kolejnych naborach jakie planuje Lokalna Grupa Działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór II połowa 2018 roku
Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie w  2019 roku

Projekty grantowe ( działania rozwijające potencjał społeczności ) – nabór II połowa 2018 roku

Przypominamy, że
LEADER    to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną.
CO ROBIMY? – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – działanie Leader
JAKIE DZIAŁANIA WSPIERAMY – udzielamy wsparcia finansowego na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022
KOMU I JAK POMOGAMY – wsparcie finansowe mogą uzyskać między innymi: osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
GDZIE DZIAŁAMY – swoim działaniem obejmujemy obszar 8 gmin: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce.

 Zatem każdy mieszkaniec Lokalnej Grupy Działania ma szansę skorzystać z programu.
Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej  www.kwiatlnu.eu w aktualnościach oraz zakładkach