Informujemy, że od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć do Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kasprzaka 7 lub drogą internetową poprzez platformę Emp@tia - jeśli posiada się profil zaufany.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu m. in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Dodatkowych informacji udziela Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Szostak – w godzinach pracy jednostki.