Jak przekazać 1% podatku organizacji pozarządowej w Boguszowie-Gorcach?


Nie pamiętacie gdzie jest rubryka przekazania 1%? Rozliczacie podatek dochodowy po raz pierwszy? Nie ma najmniejszego problemu! Pokazujemy jak to robić!


W deklaracji, oprócz obowiązkowych pól znajdują się również te, które dedykowane są 1%. Są to pola w deklaracji o nazwie:

- WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

- Numer KRS

Kwota z poz. 133 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 122 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Podatnicy, którzy wypełnili część K, w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 135, wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 133. W poz. 136 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

- Cel szczegółowy 1%

Ważne jest, aby podać poprawne dane organizacji pozarządowej. Jeżeli wkradnie się błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, dojdzie do sytuacji, że urząd skarbowy zwróci się do osoby rozliczającej się o poprawienie tego błędu. Może to uczynić za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez telefon albo e-mail.

UWAGA! Należy pamiętać o podaniu prawidłowych danych kontaktowych.


WAŻNA INFORMACJA

Zanim wpiszecie numer KRS - upewnijcie się, że wybrana przez Was organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2020 rok. Może okazać się, że organizacja, którą wspieraliście od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możecie jej przekazać 1%. Na stronie Urzędu Miasta w zakładce Sektor NGO -> Zostaw swój 1% w Boguszowie-Gorcach, umieszczamy informacje od naszych NGO posiadających status OPP.

W deklaracji rocznej możecie również zaznaczyć, że chcecie przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznaczacie pole, poprzez które upoważniacie organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli wyrazicie zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji, przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy). Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.