Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmian nazw ulic w Gminie Boguszów-Gorce w związku z wejściem w życie tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej. 
Konsultacje odbyły się na zasadzie zbierania opinii w okresie od 3 do 17 marca 2017 r. za pomocą ankiety on-line zmieszczonej na stronie internetowej Gminy www.boguszow-gorce.pl oraz dialogu społecznego – spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4, w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 17.00.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami i sugestiami mieszkańców, które pojawiły się w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Gminie Boguszów - Gorce.

Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie zbiorcze z konsultacji społecznych – badania ankietowego, natomiast szczegóły dla poszczególny ulic zostały zaprezentowane w raporcie z konsultacji.

Zmiana nazwy: 
ul. Mariana Buczka  na ul. Strażacka
Ilość głosów na TAK: 809
Ilość głosów na nie NIE: 212
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 432

ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Główna
Ilość głosów na TAK: 699
Ilość głosów na nie NIE: 578
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 176


ul. Marcelego Nowotki na ul. Janusza Kusocińskiego
Ilość głosów na TAK: 819
Ilość głosów na nie NIE: 357
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 277


ul. Gen. K. Świerczewskiego na ul. Henryka Sienkiewicza
Ilość głosów na TAK: 418
Ilość głosów na nie NIE: 172
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 863


ul. 22 Lipca na ul. Wrzosowa
Ilość głosów na TAK: 416
Ilość głosów na nie NIE: 233
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 804

ul. Hanki Sawickiej/ na ul. Św. Barbary
Ilość głosów na TAK: 866
Ilość głosów na nie NIE: 140
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 447


`ul. Wesołowskiego-Masalskiego na ul. Zachodnia
Ilość głosów na TAK: 645
Ilość głosów na nie NIE: 304
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 504

Za wszystkie opinie i uwagi serdecznie dziękujemy.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji społecznych