Już dziś o godzinie 11:00 zapraszamy do oglądania transmisji z IV Sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl


Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
13. Zamknięcie sesji.