INFORMACJA

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Spis członków

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

uprawnionych do udziału w głosowaniu

w wyborach do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej

w powiecie: WAŁBRZYSKIM

z gminy: BOGUSZÓW – GORCE

wyłożony będzie do wglądu

w URZĘDZIE MIEJSKIM

PLAC ODRODZENIA 1

W BOGUSZOWIE – GORCACH POK. 206

w dniach od 17.06.2019r. do 25.06.2019r.

w godzinach od 800 do 1400