Na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc informuje, co następuje:

1. Plan sieci publicznych  ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Plan sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów tych publicznych gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

3. Szkoły rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 roku według następującego harmonogramu organizacyjnego:
a) Z dniem 1 września 2017 r. nie prowadzi się rekrutacji do klas I gimnazjum.
b) W Gimnazjach  nr 1 i nr 2  w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują klasy drugie i trzecie oraz  w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują klasy trzecie.
c) W roku szkolnym 2017/2018 w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dotychczasowe klasy szóste staną się z dniem 1 września 2017 roku klasami siódmymi tej szkoły.
d) W roku szkolnym 2017/2018 w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego dotychczasowe klasy szóste staną się z dniem 1 września 2017 roku  klasami siódmymi tej szkoły.
e) W roku szkolnym 2017/2018 w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 dotychczasowe klasy szóste staną się z dniem 1 września 2017 roku  klasami siódmymi tej szkoły.
f) W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach wymienionych w punkcie 3 lit. c do lit. e dotychczasowe klasy siódme  staną się z dniem 1 września 2018 roku  klasami ósmymi  tych szkół.

4. Plan sieci publicznych  ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2019 roku  stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

5.  Plan sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, od dnia 1 września 2017 roku , który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

 

Załącznik nr 1. Plan sieci publicznych  ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej mająca siedzibę w Boguszowie – Gorcach przy ul. Szkolnej nr 3 - 4 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, staje się z dniem 1 września 2017 roku Publiczną Szkołą Podstawową  nr 1 im. Marii Konopnickiej o strukturze organizacyjnej klas I – VIII i obejmuje swym obwodem ulice: Akacjowa, Azaliowa, Boczna, Browarna, Brzozowa, Mariana Buczka, Dworcowa, Małgorzaty Fornalskiej, Władysława Jagiełły, Pl. Jana Pawła II, Kamieniogórska, Jana Kasprowicza, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Wojciecha Kossaka, Kosynierów, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łączna od nr 1 do nr 10, Antoniego Józefa Madalińskiego, 1 Maja, Karola Marksa, Adama Mickiewicza, Młodzieży Polskiej, Marcelego Nowotki, Pl. Odrodzenia, Ogrodowa, Osiedle Górnicze, Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Tetmajera, Przodowników Pracy, Racławicka, Rynek, Rzeźniana, Hanki Sawickiej, Władysława Sikorskiego, Słodowa, Sobięcińska, Szkolna, Szybowa, Gen. Karola Świerczewskiego, Świerkowa, Wałbrzyska, Ludwika Waryńskiego, Wincentego Witosa do nr 4, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa.

2. W skład Zespołu Szkół Samorządowych  wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego i Gimnazjum nr 2 z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Stanisława Staszica nr 5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego staje się z dniem 1 września 2017 roku Publiczną Szkołą Podstawową  nr 5 im. Bronisława Malinowskiego o strukturze organizacyjnej klas I – VIII i obejmuje swym obwodem ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Górnicza, Grunwaldzka, Jasna, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Tadeusza Kościuszki, Łączna od nr 11, Nowy Lubominek, Olimpijska, Partyzantów, Kazimierza Puławskiego, Różana, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Stanisława Staszica, Romualda Traugutta, Warszawska, Wesołowskiego – Masalskiego, Wincentego Witosa od nr. 5, Pl. Zwycięstwa.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Mikołaja Kopernika nr 7 staje się z dniem 1 września 2017 roku Publiczną  Szkołą Podstawową nr 6 o strukturze organizacyjnej klas I – VIII i obejmuje swym obwodem ulice: Gen. Józefa Bema, Dębowa, 22 Lipca, Bartosza Głowackiego, Górna, Mikołaja Kopernika, Krakowska, Królowej Jadwigi, Krótka, Lawendowa, Mała, Jana Matejki, Miła, Nadziei, Piękna, Wincentego Pola, Polna, Pokoju, Promyka, Wincentego Pstrowskiego, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Piotra Skargi, Sportowa, Średnia, Towarowa, Tunel, Wąska, Wysoka, Zielona, Złota, Stefana Żeromskiego.


Załącznik nr  2. Plan sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów tych publicznych gimnazjów na okres od dnia  1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.

1. Gimnazjum nr 1 mające siedzibę w Boguszowie – Gorcach przy ul. Ludwika Waryńskiego nr 10 kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Klasy II i III gimnazjum obejmują swym obwodem ulice: Akacjowa, Gen. Józefa Bema, Boczna, Browarna, Brzozowa, Mariana Buczka, Dębowa, Dworcowa, Małgorzaty Fornalskiej, Bartosza Głowackiego, Górna, Władysława Jagiełły, Pl. Jana Pawła II, Kamieniogórska, Jana Kasprowicza, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego,  Kolejowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Kosynierów, Krakowska, Królowej Jadwigi, Krótka, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, 22 Lipca, Lipowa, Łączna do nr 10, 1 Maja, Mała, Antoniego Józefa Madalińskiego, Karola Marksa, Jana Matejki, Miła, Adama Mickiewicza, Młodzieży Polskiej, Nadziei, Marcelego Nowotki, Pl. Odrodzenia,  Ogrodowa,  Osiedle Górnicze, Piękna, Pokoju, Wincentego Pola, Polna, Józefa Poniatowskiego, Promyka, Kazimierza Tetmajera, Przodowników Pracy, Wincentego Pstrowskiego,  Racławicka, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta,  Rynek, Rzeźniana, Hanki Sawickiej, Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Słodowa,  Sobięcińska,  Sportowa,  Szkolna, Szybowa, Średnia, Gen. Karola Świerczewskiego, Świerkowa, Towarowa,  Tunel, Wałbrzyska, Ludwika Waryńskiego, Wąska, Wincentego Witosa do nr 4, Wysoka, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Zielona, Złota, Stefana Żeromskiego.

2. Gimnazjum nr 2 mające siedzibę w Boguszowie – Gorcach przy ul. Stanisława Staszica  nr 5 kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Klasa II i III, obejmuje swym obwodem  ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Górnicza, Grunwaldzka, Jasna, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Tadeusza Kościuszki, Łączna od nr 11, Nowy Lubominek, Olimpijska, Partyzantów, Kazimierza Puławskiego, Różana, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Stanisława Staszica, Romualda Traugutta, Warszawska, Wesołowskiego – Masalskiego, Wincentego Witosa od nr. 5, Pl. Zwycięstwa.


Załącznik 3. Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2019 r.

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej mająca siedzibę w Boguszowie – Gorcach przy ul. Szkolnej nr 3 - 4 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,   obejmuje swym obwodem ulice: Akacjowa, Azaliowa, Boczna, Browarna, Brzozowa, Mariana Buczka, Dworcowa, Małgorzaty Fornalskiej, Władysława Jagiełły, Pl. Jana Pawła II, Kamieniogórska, Jana Kasprowicza, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Wojciecha Kossaka, Kosynierów, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łączna od nr 1 do nr 10, Antoniego Józefa Madalińskiego, 1 Maja, Karola Marksa, Adama Mickiewicza, Młodzieży Polskiej, Marcelego Nowotki, Pl. Odrodzenia, Ogrodowa, Osiedle Górnicze, Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Tetmajera, Przodowników Pracy, Racławicka, Rynek, Rzeźniana, Hanki Sawickiej, Władysława Sikorskiego, Słodowa, Sobięcińska, Szkolna, Szybowa, Gen. Karola Świerczewskiego, Świerkowa, Wałbrzyska, Ludwika Waryńskiego, Wincentego Witosa do nr 4, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa.

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Stanisława Staszica nr 5 obejmuje swym obwodem ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Górnicza, Grunwaldzka, Jasna, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Tadeusza Kościuszki, Łączna od nr 11, Nowy Lubominek, Olimpijska, Partyzantów, Kazimierza Puławskiego, Różana, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Stanisława Staszica, Romualda Traugutta, Warszawska, Wesołowskiego – Masalskiego, Wincentego Witosa od nr. 5, Pl. Zwycięstwa.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Mikołaja Kopernika nr 7 obejmuje swym obwodem ulice: Gen. Józefa Bema, Dębowa, 22 Lipca, Bartosza Głowackiego, Górna, Mikołaja Kopernika, Krakowska, Królowej Jadwigi, Krótka, Lawendowa, Mała, Jana Matejki, Miła, Nadziei, Piękna, Wincentego Pola, Polna, Pokoju, Promyka, Wincentego Pstrowskiego, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Piotra Skargi, Sportowa, Średnia, Towarowa, Tunel, Wąska, Wysoka, Zielona, Złota, Stefana Żeromskiego.


Załącznik nr 4. Plan sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce, a także granice obwodów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, od dnia 1 września 2017 r.

1. Z dniem 1 września 2017 roku   Przedszkole Publiczne nr 3  w Boguszowie – Gorcach mające siedzibę przy ul. Kolejowej nr 49, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym   jest Gmina Boguszów – Gorce, obejmuje swym obwodem obszar Gminy Boguszów – Gorce.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej mająca siedzibę w Boguszowie – Gorcach przy ul. Szkolnej nr 3 - 4 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego obejmuje swym obwodem dla oddziałów przedszkolnych ulice: Akacjowa, Azaliowa, Boczna, Browarna, Brzozowa, Mariana Buczka, Dworcowa, Małgorzaty Fornalskiej, Władysława Jagiełły, Pl. Jana Pawła II, Kamieniogórska, Jana Kasprowicza, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Wojciecha Kossaka, Kosynierów, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łączna od nr 1 do nr 10, Antoniego Józefa Madalińskiego, 1 Maja, Karola Marksa, Adama Mickiewicza, Młodzieży Polskiej, Marcelego Nowotki, Pl. Odrodzenia, Ogrodowa, Osiedle Górnicze, Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Tetmajera, Przodowników Pracy, Racławicka, Rynek, Rzeźniana, Hanki Sawickiej, Władysława Sikorskiego, Słodowa, Sobięcińska, Szkolna, Szybowa, Gen. Karola Świerczewskiego, Świerkowa, Wałbrzyska, Ludwika Waryńskiego, Wincentego Witosa do nr 4, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego mająca siedzibę w Boguszowie – Gorcach przy ul. Stanisława Staszica nr 5 obejmuje swym obwodem dla oddziałów przedszkolnych ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Górnicza, Grunwaldzka, Jasna, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Tadeusza Kościuszki, Łączna od nr 11, Nowy Lubominek, Olimpijska, Partyzantów, Kazimierza Puławskiego, Różana, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Stanisława Staszica, Romualda Traugutta, Warszawska, Wesołowskiego – Masalskiego, Wincentego Witosa od nr. 5, Pl. Zwycięstwa.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Mikołaja Kopernika nr 7 obejmuje swym obwodem dla oddziałów przedszkolnych ulice: Gen. Józefa Bema, Dębowa, 22 Lipca, Bartosza Głowackiego, Górna, Mikołaja Kopernika, Krakowska, Królowej Jadwigi, Krótka, Lawendowa, Mała, Jana Matejki, Miła, Nadziei, Piękna, Wincentego Pola, Polna, Pokoju, Promyka, Wincentego Pstrowskiego, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Piotra Skargi, Sportowa, Średnia, Towarowa, Tunel, Wąska, Wysoka, Zielona, Złota, Stefana Żeromskiego.